Pripojenie nového zákazníka

Spoločnosť GEON ENERGY dodáva teplo právnickým osobám, ktoré následne teplo dodávajú v rámci svojich služieb do bytových a nebytových pristorov domácností a priestorov určených na podnikateľskú činnosť.

Pripojenie odberných miest tepla ku kotolniam v majetku alebo v správe spoločnosti GEON ENERGY je preto individuálne.

AKO VÁM MÔŽEME POMÔCŤ?

Vyberte oblasť: ODOSLAŤ SPRÁVU

Podajte si žiadosť o zriadenie zákazníckeho účtu a prístup na Zákaznícky portál. Žiadosť nájdete v časti Žiadosti a tlačivá. |