Poruchy

PORUCHOVÁ LINKA

PROSTREDNÍCTVOM PORUCHOVEJ LINKY MÔŽETE KEDYKOĽVEK:

  • nahlásiť poruchu alebo výpadok elektriny,
  • informovať sa o plánovaných odstávkach .
Pred tým, než zavoláte, skotrolujte si:
  • či sa náhodou nejedná o plánovanú odstávku, alebo aktuálnu poruchu, o ktorej už vieme a je v riešení
  • či vám fungujú ostatné spotrebiče alebo zásuvky,
  • či vám nevypadli ističe alebo poistky,
  • či funguje elektrina vo vašom objekte a okolí.

BRATISLAVA

ELEKTRINA, PLYN:   +421 2 3260 3060 

V prípade výpadku elektriny v celej lokalite nahláste výpadok na
Západoslovenskú distribučnú spoločnosť 0800 111 567

TEPLO (kotolne Geon Energy):   +421 2 3260 3065

KOŠICE

ELEKTRINA:   +421 2 3260 3061

V prípade výpadku elektriny v celej lokalite nahláste výpadok na 
Východoslovenskú distribučnú spoločnosť 
0800 123 332

TEPLO, PLYN (kotolne Geon Energy):   +421 2 3260 3063

AKO VÁM MÔŽEME POMÔCŤ?

Vyberte oblasť: ODOSLAŤ SPRÁVU

Podajte si žiadosť o zriadenie zákazníckeho účtu a prístup na Zákaznícky portál. Žiadosť nájdete v časti Žiadosti a tlačivá. |