Partneri

Partneri zabezpečujúci servisnú činnosť

Distribúcia elektrickej energie - servis

OPLAN, s.r.o.
BREDY ENERGY, s.r.o.

Distribúcia plynu - servis

GASENERG, s.r.o.

Výroba a dodávka tepla - servis

LUXURY SERVICES, s.r.o.
Imrich Juruš IREZ

 

Podajte si žiadosť o zriadenie zákazníckeho účtu a prístup na Zákaznícky portál. Žiadosť nájdete v časti Žiadosti a tlačivá. |