Oznamy

Zvýšenie koncovej ceny elektriny.

Zverejnené dňa: 25. 6. 2015

Národný jadrový fond SR každoročne zvyšuje od 1. júla efektívnu sadzbu odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny. viac

Čo je neoprávnený odber?

Zverejnené dňa: 2. 4. 2015

Neoprávnený odber elektriny alebo plynu je odber realizovaný v rozpore so zákonom o energetike. viac

«<1>»

AKO VÁM MÔŽEME POMÔCŤ?

Vyberte oblasť: ODOSLAŤ SPRÁVU

Podajte si žiadosť o zriadenie zákazníckeho účtu a prístup na Zákaznícky portál. Žiadosť nájdete v časti Žiadosti a tlačivá. |