Kontakty

GEON, a.s.
Horská 11/C, 831 52 Bratislava
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I
oddiel Sa, vložka číslo:  4933/B
IČO: 35 925 566
IČ DPH: SK2021982809

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia a.s., číslo účtu: 895 9360 002/1111
IBAN:  SK65 1111 0000 0089 5936 0002
BIC:  UNCRSKBX

GEON ENERGY, s.r.o.
Horská 11/C, 831 52 Bratislava
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I
oddiel Sro, vložka číslo:  59110/B
IČO: 44 814 623
IČ DPH: SK2022851688

Bankové spojenie:
UniCredit Bank Slovakia, a.s., číslo účtu: 1064012005/1111
IBAN:   SK39 1111 0000 0010 6401 2005
SWIFT: UNCRSKBX 

Zákaznícka linka:

Telefón: +421 2 32 60 30 50; +421 2 32 60 30 51

MOBIL: +421 905 32 62 32

Zákaznicka linka je v prevádzke v pracovných dňoch
od 8:00 hod. do 16:00 hod.

e-mail:  geon@geon.sk

Úradné hodiny v sídle spoločnosti:

DOPOLUDNIA  8:30 - 11:30

POPOLUDNÍ   13:00 - 15:30

Pre šetrenie Vášho času je dobré vopred si dohodnúť termín a čas stretnutia.

Kde nás nájdete:


Zväčšiť mapu

AKO VÁM MÔŽEME POMÔCŤ?

Vyberte oblasť: ODOSLAŤ SPRÁVU

Podajte si žiadosť o zriadenie zákazníckeho účtu a prístup na Zákaznícky portál. Žiadosť nájdete v časti Žiadosti a tlačivá. |