Cenníky

ROK 2017 - 2022

Poplatok za pripojenie do distribučnej sústavy spoločnosti GEON, a.s.

ROK 2014 - 2016

Poplatok za pripojenie do distribučnej sústavy spoločnosti GEON, a.s. na rok 2014 - 2016

AKO VÁM MÔŽEME POMÔCŤ?

Vyberte oblasť: ODOSLAŤ SPRÁVU

Podajte si žiadosť o zriadenie zákazníckeho účtu a prístup na Zákaznícky portál. Žiadosť nájdete v časti Žiadosti a tlačivá. |