Aktuálne

Naša spoločnosť sa stala zakladajúcim členom Združenia miestnych distribučných sústav (ZMDS), ktorej cieľom je vytvorenie efektívneho, spravodlivého a transparentného prostredia pre podnikanie v energetike v činnosti distribúcie elektriny a plynu, ktoré bude poskytovať rovnaké podmienky pre všetkých prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav a sietí (MDS).
ZMDS je ešte len na začiatku svojho vývoja a snahy byť partnerom pre štátne orgány na úrovni dominantných regionálnych distribučných sústav na Slovensku. 
Viac informácii nájdete na stránke: http://www.zmds.sk/sk
Podajte si žiadosť o zriadenie zákazníckeho účtu a prístup na Zákaznícky portál. Žiadosť nájdete v časti Žiadosti a tlačivá. |