Pripojenie nového zákazníka

Spoločnosť GEON ENERGY dodáva teplo právnickým osobám, ktoré následne teplo dodávajú v rámci svojich služieb do bytových a nebytových pristorov domácností a priestorov určených na podnikateľskú činnosť.

Pripojenie odberných miest tepla ku kotolniam v majetku alebo v správe spoločnosti GEON ENERGY je preto individuálne.

AKO VÁM MÔŽEME POMÔCŤ?

Vyberte oblasť: ODOSLAŤ SPRÁVU

Z dôvodu preťaženia siete v dôsledku nepriaznivého počasia môže dôjsť k výpadku elektriny v celej lokalite. Výpadok nahlasujte podľa pokynov uvedených v časti PORUCHY. |