Partneri

Partneri zabezpečujúci servisnú činnosť

Distribúcia elektrickej energie - servis

OPLAN, s.r.o.
BREDY ENERGY, s.r.o.

Distribúcia plynu - servis

GASENERG, s.r.o.

Výroba a dodávka tepla - servis

LUXURY SERVICES, s.r.o.
Imrich Juruš IREZ

 

Z dôvodu preťaženia siete v dôsledku nepriaznivého počasia môže dôjsť k výpadku elektriny v celej lokalite. Výpadok nahlasujte podľa pokynov uvedených v časti PORUCHY. |