Oznamy

Zvýšenie koncovej ceny elektriny.

Zverejnené dňa: 25. 6. 2015

Národný jadrový fond SR každoročne zvyšuje od 1. júla efektívnu sadzbu odvodu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny. viac

Čo je neoprávnený odber?

Zverejnené dňa: 2. 4. 2015

Neoprávnený odber elektriny alebo plynu je odber realizovaný v rozpore so zákonom o energetike. viac

«<1>»

AKO VÁM MÔŽEME POMÔCŤ?

Vyberte oblasť: ODOSLAŤ SPRÁVU

Z dôvodu preťaženia siete v dôsledku nepriaznivého počasia môže dôjsť k výpadku elektriny v celej lokalite. Výpadok nahlasujte podľa pokynov uvedených v časti PORUCHY. |