AKO VÁM MÔŽEME POMÔCŤ?

Vyberte oblasť: ODOSLAŤ SPRÁVU

Z dôvodu preťaženia siete v dôsledku nepriaznivého počasia môže dôjsť k výpadku elektriny v celej lokalite. Výpadok nahlasujte podľa pokynov uvedených v časti PORUCHY. |