Vážení odberatelia. V záujme kvality našich služieb sme zaviedli aj mobilné telefónne číslo pre Zákaznícky servis +421 905 32 62 32 |