Vážení odberatelia. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pozastavil vydávanie rozhodnutí pre distribúciu elektriny a rozhodol, že zatiaľ pre rok 2017 platia ceny distribúcie elektriny platné v roku 2016.  |